Logopediste Anette de Groot – Kuppens

Anette De Groot-Kuppens| Logopedie

Anette de Groot – Kuppens

Mw. Anette De Groot – Kuppens is docent bij Hogeschool Windesheim, tevens logopedist dyslexie-specialist M SEN (Master Special Educational Needs – Leerroute Expert taal/dyslexie) en is lid van de commissie dyslexie en Logopedie.

 • Register
  Geregistreerd bij het NVLF
  AGB-code zorgverlener: 05288080
  AGB-code praktijk: 05025110
  KvK Utrecht: 30280258
 • Lidmaatschappen
  NVLF – Lid Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie
 • Contracten
  Gemeenten Zuid-Oost Utrecht en Amersfoort
  Voor volwassenen contracten met de meeste zorgverzekeraars voor basisgeneralistische GGZ.
 • Specialisaties
  Onderzoeken en behandelen klachten op het gebied spraak, taal, stem, stotteren, slikken, afwijkend mondgedrag, voedingsproblemen. Ook geven ze scholing en werken als deskundige op het gebied van spraak/taalontwikkeling preventief.

Vragen?

Neem contact met ons op door jezelf aan te melden.


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie