Cursus  voor hoogsensitieve kinderen en hun ouders.

Leer omgaan met jouw hoogsensitiviteit

Cursus voor hoogsensitieve kinderen en hun ouders

Leer om te gaan met hoogsensitiviteit. Speciaal voor hsp (highly sensitive person vertaald als hoogsensitief persoon) kinderen en hun ouders  biedt Psynova een 8 tal bijeenkomsten aan waarin verschillende therapievormen bijdragen aan kennis over en “omgaan met hoogsensitiviteit”.

Omgaan met hoogsensitiviteit

 

Omgaan met hoogsensitiviteit - Cursus hoogsensitiviteit voor kinderen en hun ouders
 • Zijn de volgende stellingen herkenbaar voor jouw kind? 

 • Moe na sociale contacten

 • Stemming wordt beïnvloed door die van anderen

 • Overgevoelige zintuigen

 • Overprikkeld raken als er veel in de omgeving gebeurt

 • Dan is deelname aan onze cursus wellicht iets voor jou en jouw  kind. Geïnteresseerd? Vraag informatie aan of schrijf je in via het formulier. 

Hoogsensitiviteit heeft de afgelopen jaren meer bekendheid gekregen. In 1997 werd er voor het eerst over hoogsensitiviteit gepubliceerd (Aron). Inmiddels  zijn er vele theorieën over. Huidig onderzoeken lopen vooral binnen de persoonlijkheids- en de ontwikkelingspsychologie en gaan bij hoogsensitiviteit uit van persoonlijkheidstrekken. We weten met dank aan beeldvormingstechnieken steeds beter wat zich in het hoogsensitieve brein afspeelt. Vandaag de dag zijn zo’n 4000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die het verband tussen onze persoonlijkheid en de ‘hardware’ in kaart proberen te brengen (van Hoof, 2016).

Wat er vandaag de dag bekend is over hoog sensitieve mensen is dat zij meer informatie waarnemen, die vollediger wordt verwerkt.  Ze worden omschreven als invoelend, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol. Ze worden eerder overweldigd door te veel prikkels, wat timide en verlegen kan overkomen. Wanneer ze de overprikkeling niet kunnen voorkomen, reageren hoogsensitieve mensen en dus ook kinderen impulsief en onnadenkend.

Hoogsensitieve kinderen kunnen veel nadenken over wat er ‘binnenkomt’, maar veelal loopt de  informatieverwerking volledig onbewust. Zoals wanneer ze intuïtief weten wat er met je aan de hand is.  Hierdoor maken ze vaak moeilijk het onderscheid tussen henzelf en de ander of henzelf en de wereld om hen heen; de grens daartussen kan hen onduidelijk zijn. Omdat veel binnenkomende informatie emotioneel gekleurd is en deze dieper wordt verwerkt, ervaren hoogsensitieve kinderen vaak intense emoties. Dit kan gaan over liefde, maar doordat kinderen tegenwoordig met veel nieuwe en stresserende informatie worden geconfronteerd, kan het ook gaan over intense angst, woede of verdriet. Bijvoorbeeld rondom berichten over het milieu of dieren die met uitsterven bedreigd worden. De stress die zij hierom ervaren, kan hoogsensitieve kinderen overspoelen, overprikkelen, vermoeid maken en op lange termijn zelfs voor klachten zorgen. Kinderen raken dan angstig, somber, kunnen negatief over zichzelf gaan denken of laten probleemgedrag zien.

Cursus hoogsensitiviteit voor kinderen en hun ouders.


Cursusgroep(en)

Cursus voor hoogsensitieve kinderen en hun ouders

Psynova biedt een unieke cursus aan die zich richt op hoogsensitieve kinderen en hun ouders, in aparte ouder- en kindgroepsbijeenkomsten. De cursus voorziet in een veelheid aan handvatten om in de praktijk toe te passen, ter ondersteuning van het leren omgaan met HSP. 

Voor deze live cursus “omgaan met hoogsensitiviteit” zijn twee verschillende leeftijdsgroepen:

 • 6 t/m 9 jarigen en
 • 10 t/m 12 jarigen.

Maximale groepsgrootte; 8 kinderen


Doel

Leer om te gaan met je hoogsensitiviteit

Het doel van de cursus is leren wat hoogsensitiviteit inhoudt en hoe je als kind (zelfregulatie) en ouder daarmee om kan gaan. Dit geeft meer  gevoel van controle en helpt mee aan de opbouw van het zelfbeeld. Hiermee biedt Psynova een preventief behandelaanbod aan ter voorkoming van (verdere) psychische en emotionele klachten.


Frequentie en duur

6 sessie voor kinderen en 2 sessies voor de ouders. Vol = vol

Om de geschiktheid voor deelname te bepalen vindt er vooraf een triage plaats met behulp van een telefonisch contact en afname van een vragenlijst.

De kinderen worden 6 maal om de week gezien en ouders 2 maal en wel bij aanvang van de eerste kinderbijeenkomst en aan het einde (traject 8 sessies in totaal). Elke groep bijeenkomst duurt 1.5 uur. De cursus wordt ondersteund door een dagboekmethode voor kinderen. 

 • Kinderbijeenkomsten: maandagmiddag 15:30 uur-17:00 uur.
 • Ouderbijeenkomsten: maandagavond 20:00 uur-21:30 uur.

Optioneel, individuele terugkoppeling van het traject: Dit ouderadviesgesprek wordt na de laatste kinderbijeenkomst ingepland en wordt gezien het individuele karakter dan ook apart gefactureerd.


Methode

Divers aanbod vanuit drie verschillende disciplines

Binnen deze cursus werken drie verschillende disciplines (een kunstzinnig therapeut, een psychomotore therapeut en een GZ-psycholoog) samen om diverse interventies aan te kunnen bieden. Door aandacht te geven aan zowel hoofd als lichaam, ervaringsgericht leren, is de ervaring dat de interventies meer effect hebben.

Binnen de cursus “omgaan met hoogsensitiviteit” zijn de interventies gericht op:

 • psycho-educatie ten aanzien van hoogsensitiviteit,
 • samengaan met/onderscheiden van psychiatrie,
 • differentiëren tussen binnen/buiten versus ik/jij,
 • werking van het stresssysteem en herkennen van stress, stabiliseren,
 • vergroten van zelfcompassie en
 • vergroten van proactiviteit (controle uitoefenen).

Speciale aandacht gaat uit naar het bewust maken van de rol die ouders hebben in het omgaan met hun hoogsensitieve kind, zodat zij hun kind met kennis en kunde kunnen ondersteunen in de ontwikkeling.


Tarief

“omgaan met hoogsensitiviteit” -Voor ouder en kind één gezamenlijk tarief

Deelname aan de cursusgroep bedraagt slechts 74,50 euro per sessie. Een kleine investering, waar het gehele gezin baat bij heeft.


Niveau: basis
Looptijd: 6 maandagen

8 sessies verdeeld over:
jeugd: 6 middagsessies van 1,5 uur
ouders: 2 avondsessies van 1,5 uur

Deelnemers: max 8
Investering: € 596,-

Schrijf je vandaag nog in, er is beperkt ruimte

De eerstvolgende cursus “omgaan met hoogsensitiviteit” bijeenkomst start januari/februari. Wil je zeker zijn van een plek? Gebruik dan het formulier onderaan de pagina of het algemene aanmeldformulier. 

Over de therapeuten


Rianne de Graaf

GZ- Psycholoog 

Rianne de Graaf

Ik heb klinische kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd in Amsterdam en later volgde ik de GZ-opleiding in Rotterdam. Na op diverse afdelingen werkzaam te zijn geweest richtte ik in 2014 Psynova op. Aanvankelijk werd er alleen zorg verleend aan kinderen, later ook aan volwassenen en sinds 2020 biedt Psynova ook coaching aan. Mijn missie is zorg te ontwikkelen die aansluit bij de vragen in de tijd waarin we leven.

In mijn werk ben ik systemisch georiënteerd. Dat wil zeggen dat ik graag de context van een kind of volwassene betrek bij de vraag. Speciale interesse gaat uit naar het behandelen van trauma, alhoewel ik graag generalistisch werk.

Sommige problemen die we tegenkomen vragen meer aandacht, bv in de vorm van aanvullende/complementaire behandeling. Ik voel mij daarom gezegend met de disciplines waarmee ik in de praktijk, maar ook daarbuiten, mag samenwerken om deze zorg mogelijk te maken. Hierdoor kunnen we bij Psynova behandelingen inkorten en voorkomen we dikwijls verwijzing naar de tweede lijn. Met dezelfde disciplines blijken we ook in staat om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen! Zo is de behandelgroep voor hoogsensitieve kinderen geboren. De meeste voldoening behaal ik echter uit het effect van de zorg die we neerzetten; mensen, groot en klein, op weg helpen naar of met hun gezonde ontwikkeling.


Marjolein Dorresteijn

Kunstzinnige therapeut

Marjolein Dorresteijn

Na mijn studie biologie en later milieukunde aan de Universiteit Utrecht heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven als consultant gewerkt. Omdat dat niet echt de vervulling gaf die ik zocht, maakte ik daarna de overstap naar een kinderboerderij, waar ik met veel plezier met kinderen en dieren werkte.

Kinderen en de vragen die zij met zich mee brengen hebben me altijd zeer geboeid. Ik geniet van het moederschap en heb me verdiept in pedagogiek en heb tegelijk heel goed kunnen oefenen aan mijn eigen bewustwordingsweg.In 2009 ben ik Kunstzinnige Therapie gaan studeren aan de Hogeschool Leiden. Een studie waar tot mijn opluchting zowel mijn verstand als mijn gevoel mee mochten doen. In 2019 publiceerde ik Oefeningenboek kunstzinnige therapie.

Ik vind het een grote vreugde dat ik in de kunstzinnige therapie het vak heb gevonden dat helemaal bij me past. Mensen, met al hun gevoelens, talenten en eenzijdigheden, vind ik mateloos boeiend. Als kunstzinnig therapeut vind ik het belangrijk iemand volledig serieus te nemen. Liefdevolle acceptatie van alles dat zichtbaar wordt is daarbij voor mij van levensbelang. www.marjoleindorresteijn.nl


Bart van Arensbergen

Psychomotorisch therapeut

Bart van Arensbergen

Mijn manier van werken kenmerkt zich door samen op een open en luchtige wijze, en daar waar passend met humor, te onderzoeken wat er nodig is voor de behandeling van de (complexe) problematiek. Mijn ervaring als sportinstructeur, marinier, psychiatrisch (jeugd)hulpverlener en werkveldgroeplid helpen mij een passend, uitdagend en onderbouwd behandelaanbod samen te stellen. 

Van jongs af aan heb ik altijd veel bewogen. Logischerwijs ging ik naar het CIOS, voor de opleiding tot sportinstructeur. Mijn interesse voor bewegen en psychologie begon dan ook daar. Mijn eindverslag ging toen al over de vraag ‘of je als     buitensportinstructeur meer begeleider of counselor was?’ Niet lang na het CIOS ging ik in dienst, op zoek naar de fysieke en psychische uitdaging. Deze vond ik bij het Korps Mariniers. Daar volgde ik o.a. een opleiding tot militair sportinstructeur en ik ben uitgezonden geweest naar Irak. Na mijn diensttijd ben ik de Bachelor psychomotorische therapie gaan volgen. Sinds die tijd ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut bij Stichting Centrum ‘45,  een specialistisch behandelcentrum voor complexe psychotraumaklachten. Daar heb ik mij heb gespecialiseerd in de behandeling van psychotraumaklachten bij oa. politiepersoneel, veteranen, de na-oorlogse generatie en vroeg kinderlijk trauma. Op dit moment volg ik de Master opleiding psychomotorische therapie en specialiseer mij o.a. in het behandelen van agressie problematiek.  Meer informatie www.praktijkrendezvous.nl


Schrijf je vandaag nog in, vol = vol.

Aanmeldformulier cursus hoogsensitiviteit

Door middel van het invullen van het onderstaande formulier, geeft u aan dat u voornemens bent zich in te schrijven voor deelname aan onze cursus hoogsensitiviteit. Wij zullen proberen u zsm te benaderen voor meer informatie, alvorens over te gaan tot definitieve aanmelding en bijhorende bevestiging van deelname.

De eerstvolgende cursusgroep start bij voldoende aanmeldingen. Er zijn nog plekken beschikbaar. Wil je zeker zijn van een plek? Gebruik dan het formulier hiernaast. 


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

phone 030-20 80 346

Locatie

© Psynova.
All rights reserved.