Psychomotorisch therapeut – Bart van Arensbergen

Bart van Arensbergen |

Bart van Arensbergen

Mijn manier van werken kenmerkt zich door samen op een open en luchtige wijze, en daar waar passend met humor, te onderzoeken wat er nodig is voor de behandeling van de (complexe) problematiek. Mijn ervaring als sportinstructeur, marinier, psychiatrisch (jeugd)hulpverlener en werkveldgroeplid helpen mij een passend, uitdagend en onderbouwd behandelaanbod samen te stellen. 

Van jongs af aan heb ik altijd veel bewogen. Logischerwijs ging ik naar het CIOS, voor de opleiding tot sportinstructeur. Mijn interesse voor bewegen en psychologie begon dan ook daar. Mijn eindverslag ging toen al over de vraag ‘of je als     buitensportinstructeur meer begeleider of counselor was?’ Niet lang na het CIOS ging ik in dienst, op zoek naar de fysieke en psychische uitdaging. Deze vond ik bij het Korps Mariniers. Daar volgde ik o.a. een opleiding tot militair sportinstructeur en ik ben uitgezonden geweest naar Irak. Na mijn diensttijd ben ik de Bachelor psychomotorische therapie gaan volgen. Sinds die tijd ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut bij Stichting Centrum ‘45,  een specialistisch behandelcentrum voor complexe psychotraumaklachten. Daar heb ik mij heb gespecialiseerd in de behandeling van psychotraumaklachten bij oa. politiepersoneel, veteranen, de na-oorlogse generatie en vroeg kinderlijk trauma. Op dit moment volg ik de Master opleiding psychomotorische therapie en specialiseer mij o.a. in het behandelen van agressie problematiek.  Meer informatie www.praktijkrendezvous.nl

 • Register
  AGB-code zorgverlener: 90106548
  AGB-code praktijk: 90065782
  KvK Utrecht: 60297182

 • Lidmaatschappen
  Beroepsverenigingen :
  FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
  NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
  NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
  RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
 • Contracten
  Vergoeding via de zorgverzekeraar:Vrijwel alle zorgverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) de kosten. Het is voor u belangrijk na te vragen of uw zorgverzekering de beroepsvereniging FVB, NVPMT, NFG en de RBCZ erkent. Wanneer een van deze beroepsverenigingen wordt erkend, is de vergoeding doorgaans via de alternatieve zorg geregeld.
 • Specialisaties
  Psychomotorische theraphie – Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen
 • Bereikbaarheid
  06 – 11 49 09 46 – Bart van Arensbergen Bereikbaar op vrijdagen van 12:00 tot 17:00 uur.

Vragen?

Neem contact met ons op door jezelf aan te melden.


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

phone 030-20 80 346

Locatie