Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk

Over Psynova

boom-psynova
Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard of komen ouders zelf tot een aanpak die werkt. Soms lukt het niet en nemen de zorgen toe. De hulp van een GZ-psycholoog kan dan van pas komen; Psynova biedt hulp aan kinderen en jeugdigen, als het opgroeien niet vanzelf lijkt te gaan.

Psynova is een kleine en laagdrempelige kinder- en jeugdpsychologiepraktijk, omgeven door groen, die zich midden in het oude hart van Driebergen bevindt. Het uitgangspunt bij Psynova is dat de omgeving een belangrijke rol kan spelen in de behandeling van een kind of jeugdige. Naast het kind worden daarom waar mogelijk de ouders en andere belangrijke personen uit de omgeving van het kind bij de behandeling betrokken.

De praktijk voorziet in onderzoek en behandeling. Bij Psynova is de kwaliteit van de werkrelatie belangrijk en maatwerk is dus meer standaard dan uitzondering. Betrokkenheid, openheid en vertrouwen zorgen ervoor dat een kind zich veilig voelt en vormen de voedingsbodem waarin de ontwikkeling van het kind verder wortel mag gaan schieten.

Disciplines

Kinder- en jeugdpsycholoog & Schoolpsycholoog

Rianne de Graaf | GZ- Psycholoog Driebergen

Mw. Drs. Rianne de Graaf

Psycholoog Driebergen

Inge Filipiak | Schoolpsycholoog Driebergen

Mw. Inge Filipiak

Schoolpsycholoog Driebergen

Leonie Fraterman | Psycholoog Driebergen

Mw. Leonie Fraterman

Anette de Groot – Kuppens | GZ- Psycholoog Driebergen

Mw. Anette de Groot – Kuppens

Merijn Öry | GZ- Psycholoog Driebergen

Mw. Merijn Öry

GZ Psycholoog Driebergen