Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk
  • Home
  • Schoolpsycholoog Driebergen

Schoolpsycholoog Driebergen

Schoolpsycholoog Driebergen

Psynova Schoolpsychologie biedt onderzoek en begeleiding bij leerproblemen waaronder ernstige, enkelvoudige dyslexie. Wanneer uw zoon of dochter vastloopt op school, kan dit verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een specifiek leerprobleem (dyslexie of dyscalculie) of een meer algemeen leerprobleem (laag of benedengemiddeld IQ). De leerproblemen kunnen ook deel uitmaken van bredere problematiek zoals bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld ADHD) of sociaal-emotionele problematiek (faalangst). De ervaring is dat er vaak sprake is van een interactie tussen kind- en omgevingsfactoren. Wij proberen daarom altijd naar het geheel van factoren te kijken. Daarbij is ieder kind uniek en daarom is maatwerk eerder standaard dan uitzondering. We sluiten aan bij het kind en brengen in kaart wat het kind nodig heeft om zich weer gelukkig op school te voelen. In de aanpak en begeleiding richten wij ons op het vergroten van het gevoel van competentie, vergroten van de zelfstandigheid en vinden wij het belangrijk dat kinderen zich gezien en begrepen voelen.
Vergoeding dyslexiezorg Voor vragen rondom

Inge Filipiak | Schoolpsycholoog Driebergen

Mw. Inge Filipiak, MSc volgde een studie klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht die zij in 2007 heeft afgerond. Zij heeft zich gespecialiseerd in dyslexie en leesproblemen. Daarnaast heeft zij de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog afgerond. Zij is lid van het NIP en staat geregistreerd als Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd. Tevens staat zij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd. Voor de dyslexiezorg staat Psynova Schoolpsychologie geregistreerd bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Naast haar werk bij Psynova werkt Inge Filipiak voor verschillende schoolbegeleidingsdiensten.

Schoolpsycholoog Driebergen