Skip to main content
Psynova

Schoolpsycholoog Driebergen

Leerondersteuning

Psynova Schoolpsychologie biedt onderzoek en begeleiding bij leerproblemen waaronder ernstige, enkelvoudige dyslexie. Wanneer uw zoon of dochter vastloopt op school, kan dit verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een specifiek leerprobleem (dyslexie of dyscalculie) of een meer algemeen leerprobleem (laag of benedengemiddeld IQ). De leerproblemen kunnen ook deel uitmaken van bredere problematiek zoals bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld ADHD) of sociaal-emotionele problematiek (faalangst). De ervaring is dat er vaak sprake is van een interactie tussen kind- en omgevingsfactoren. Wij proberen daarom altijd naar het geheel van factoren te kijken. Daarbij is ieder kind uniek en daarom is maatwerk eerder standaard dan uitzondering. We sluiten aan bij het kind en brengen in kaart wat het kind nodig heeft om zich weer gelukkig op school te voelen. In de aanpak en begeleiding richten wij ons op het vergroten van het gevoel van competentie, vergroten van de zelfstandigheid en vinden wij het belangrijk dat kinderen zich gezien en begrepen voelen.

U kunt bij Psynova Schoolpsychologie  terecht met vragen rondom o.a.:

  • Lees en/of spellingproblemen, vermoeden van dyslexie (ernstige, enkelvoudige dyslexie)
  • Rekenproblemen, vermoeden van dyscalculie
  • Algemene leerproblemen
  • Aandachtsproblemen in de klas
  • Werkhoudingsproblemen
  • Tempo- en of geheugenproblemen
  • Executieve Functies
  • Faalangst
  • (Hoog)begaafdheid
  • Niveaubepaling voor vervolgonderwijs

Leerondersteuning nodig?
Meld u zich dan aan