• Home
 • Vergoeden dyslexiezorg

Vergoeden dyslexiezorg

Bij vermoedens van dyslexie kan het zijn dat uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek door de gemeente. Aan de vergoeding worden bepaalde eisen gesteld. Pysnova Schoolpsychologie beoordeelt of de aanmelding van uw zoon of dochter aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding. Onderzoek en eventuele behandeling worden dan vergoed door de gemeente.

Psynova Schoolpsychologie heeft voor de dyslexiezorg een contract met de gemeenten in Zuid-Oost Utrecht (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist).

De school speelt een belangrijke rol als poortwachter en de school moet kunnen aantonen dat het kind goed lees- en spellingsonderwijs heeft gehad. Daarnaast moet er ook specialistische hulp geboden zijn voordat een kind in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek.

Voorwaarden voor een vergoed dyslexie-traject:

Het kind:

 • Zit op de basisschool.
 • Scoorde op drie achtereenvolgende toetsmomenten een E-score (of V-) op de Drie-Minuten-Toets óf een D-score (of V) op de Drie-minuten-toets én daarbij op drie achtereenvolgende toetsmomenten een E (of V-) op spelling.
 • Heeft minimaal zes maanden (twee maal een periode van minimaal 12 weken) specialistische lees- en spellingbegeleiding gehad van minimaal 1 uur per week (verdeelt over minimaal 2 keer per week).
 • Als er sprake is van een andere problematiek (co-morbiditeit zoals ADHD), dan moet deze problematiek onder controle zijn, zodat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt.

Aanmelden dyslexiezorg

Aanmelden kan via de website. Bij therapeut kiest u voor Inge Filipiak en bij de reden van aanmelding geeft u aan dat het om een vermoeden van dyslexie gaat. U wordt dan gebeld voor nadere toelichting van uw aanmelding en dan zal de verdere procedure worden uitgelegd. Voordat het onderzoek kan plaatvinden zult u samen met school gegevens moeten aanleveren en zal er een intakegesprek plaatsvinden. Wanneer u zoon of dochter in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek zal Psynova Schoolpsychologie een beschikking aanvragen bij de gemeente. Wanneer de beschikking door de gemeente is afgegeven, kan het onderzoek plaatsvinden.

Onderzoek buiten de vergoede zorg

Wanneer u zorgen heeft rondom de leerprestaties van uw zoon of dochter is onderzoek en/of observatie op school mogelijk. Dit wordt echter niet vergoed door de gemeente.

Tarieven

Aanbod Tarief
Intake (zonder verwijzing) 100 euro
Onderzoek, behandeling en begeleiding per 45 minuten 90 euro
Schoolgesprek 135 euro
Schoolobservatie inclusief nagesprek 225 euro
Intelligentieonderzoek inclusief adviesgesprek 500 euro
Dyscalculieonderzoek incl. IQ oz, adviesgesprek, verslag 1080 euro
Dyslexieonderzoek (niet vergoed*) incl. IQ oz, adviesgesprek, verslag 900 euro
Uitgebreid psychologisch onderzoek (niet vergoed) incl. IQ oz, adviesgesprek en verslag Kosten in overleg
Kort didactisch onderzoek (bijv. Rekenen, spelling, lezen) Kosten in overleg
Screening dyslexie / dyscalculie 200 euro
Opvragen extra rapport/verklaring 25 euro

*Wanneer uw zoon of dochter niet in aanmerking komt voor een onderzoek volgens de vergoede regeling of op de middelbare school zit.

Scholen

Psynova Schoolpsychologische Praktijk biedt ook ondersteuning aan scholen. Daarnaast is een goede samenwerking met de school voor ons essentieel voor het bieden van de juiste hulp. U kunt bij ons terecht als u:

 • Vrijblijvend wilt overleggen over een leerling waar u zorgen over heeft.
 • Een groepsgewijze (NIO) of individuele intelligentietest wilt laten afnemen in het kader van advisering voor het voortgezet onderwijs.
 • Wilt weten of een leerling in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek volgens de vergoede regeling.
 • Een dyslexie- of dyscalculiescreening wilt laten afnemen.
 • Onderwijsbehoeften van kinderen in kaart wilt laten brengen.
 • Onderzoek en begeleiding rondom Executieve Functies.

Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie