Skip to main content

Vergoeden dyslexiezorg

Onderzoek buiten de vergoede zorg

Wanneer u zorgen heeft rondom de leerprestaties van uw zoon of dochter is onderzoek en/of observatie op school mogelijk. Dit wordt echter niet vergoed door de gemeente. Tarieven
Aanbod Tarief
Intake (zonder verwijzing) 100 euro
Onderzoek, behandeling en begeleiding per 45 minuten 90 euro
Schoolgesprek 135 euro
Schoolobservatie inclusief nagesprek 225 euro
Intelligentieonderzoek 500 euro
Dyscalculieonderzoek incl. IQ oz, adviesgesprek, verslag 1080 euro
Dyslexieonderzoek (niet vergoed*) incl. IQ oz, adviesgesprek, verslag 950 euro
Uitgebreid psychologisch onderzoek (niet vergoed) incl. IQ oz, adviesgesprek en verslag Kosten in overleg
Kort didactisch onderzoek (bijv. Rekenen, spelling, lezen) Kosten in overleg
Screening dyslexie / dyscalculie 200 euro
Opvragen extra rapport/verklaring 25 euro
*Wanneer uw zoon of dochter niet in aanmerking komt voor een onderzoek volgens de vergoede regeling of op de middelbare school zit.

Scholen

Psynova Schoolpsychologische Praktijk biedt ook ondersteuning aan scholen. Daarnaast is een goede samenwerking met de school voor ons essentieel voor het bieden van de juiste hulp. U kunt bij ons terecht als u:
  • Vrijblijvend wilt overleggen over een leerling waar u zorgen over heeft.
  • Een groepsgewijze (NIO) of individuele intelligentietest wilt laten afnemen in het kader van advisering voor het voortgezet onderwijs.
  • Wilt weten of een leerling in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek volgens de vergoede regeling.
  • Een dyslexie- of dyscalculiescreening wilt laten afnemen.
  • Onderwijsbehoeften van kinderen in kaart wilt laten brengen.
  • Onderzoek en begeleiding rondom Executieve Functies.