Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk

Voor wie

Psynova is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan kinderen/jongeren in de leeftijd van 3 tot 21 jaar. Ouders worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Ouders kunnen ook zelf hulp vragen wanneer de hulpvraag gerelateerd is aan de opvoeding of als het probleem in relatie staat tot hun kinderen.

Bij Psynova kan men terecht voor klachten als:

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • pychosomatische klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
 • vragen ten aanzien van de intelligentie
 • snel boos worden
 • angstklachten
 • dwangmatigheid
 • spanningsklachten, piekeren
 • traumagerelateerd
 • pesten/gepest worden
 • aandacht –en concentratieproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • problemen met plannen/organiseren
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties
Voor wie is Praktijk Psynova niet geschikt:

 • als één van de ouders niet achter de aanmelding staat en er is sprake van  gedeeld gezag
 • als de jongere niet aan de aanmelding wil meewerken
 • in het geval van risico op een crisissituatie
 • bij verslavingsproblematiek
 • bij ernstige psychiatrische problematiek
 • bij ernstig antisociaal of externaliserend gedrag
 • indien medicatie geïndiceerd/gewenst is

Aanmelden bij Psynova

U kunt bij Psynova Schoolpsychologie terecht met vragen rondom:

 • Lees en/of spellingproblemen, vermoeden van dyslexie (ernstige, enkelvoudige dyslexie)
 • Rekenproblemen, vermoeden van dyscalculie
 • Algemene leerproblemen
 • Aandachtsproblemen in de klas
 • Werkhoudingsproblemen
 • Tempo- en of geheugenproblemen
 • Executieve Functies
 • Faalangst
 • (Hoog)begaafdheid
 • Niveaubepaling voor vervolgonderwijs