Werkwijze

Voor aanmelding bij Psynova heeft u van uw (huis)arts of medisch specialist een verwijzing naar de basis-GGZ nodig. U komt hiermee in aanmerking voor de verzekerde zorg. Ook kunt u doorverwezen zijn door het dorpsteam. Tot slot biedt Psynova hulp aan binnen de vrije lijn, waarvoor geen verwijzing nodig is.

U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk om aan te melden. Het is mogelijk dat u het antwoordapparaat treft. Indien u een boodschap inspreekt met uw naam en telefoonnummer wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Er zal gevraagd worden  beknopt te vertellen wat de reden van aanmelding is en om te beoordelen of Psynova voldoende bij de hulpvraag aansluit (of een andere vorm van hulp zinvoller is, zoals bv specialistische GGZ). Als u bij Psynova op de juiste plek bent, zal u gevraagd worden naar uw NAWgegevens, BSN nummer en polisnummer van uw verzekering.

U kunt ook digitaal aanmelden, door het invullen van het aanmeldformulier op de site. Naar aanleiding hiervan wordt er contact met u opgenomen. Als het aanbod van Psynova aansluit bij uw hulpvraag zal er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek.

Na aanmelding worden u een behandelovereenkomst, toestemmingsformulier en akkoordverklaring toegestuurd ter ondertekening en een ROMvragenlijst, welke u dient in te vullen. Het gebruik van deze ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Measurement-vragenlijsten) biedt behandelaren en patiënten informatie over wat er aan de hand is.

Bij het eerste gesprek wordt bekeken wat voor een soort behandeling er nodig is en worden er afspraken gemaakt over het behandeltraject, welke vervolgens in een behandelplan zullen worden opgenomen. Dit plan wordt zowel aan u als aan uw verwijzer verstrekt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten. Het uitgangspunt is; “Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.”

Via o.a. ROMvragenlijsten wordt het behandeleffect en uw cliëntervaringen gemeten tijdens en na de behandeling. Maar u kunt ook via het onafhankelijk platform zorgkaartnederland.nl uw ervaring delen. Hier krijgt Psynova een gemiddeld rapportcijfer van 9,0 van haar cliënten.

Bij afsluiting van de behandeling ontvangen u en uw verwijzer een eindverslag.

Psynova het intake gesprek

Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie