Afzeggen

kids-psynova2
Wanneer u een gemaakte afspraak voor intake of therapie niet kunt nakomen, dient u de afspraak tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch te annuleren(zaterdag en zondag niet meegerekend). Wanneer niet wordt geannuleerd of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is er sprake van ‘no-show’.

De ‘no-show’ regeling is in 2012 door de overheid geïntroduceerd. De regeling houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie – ongeacht de reden van afzegging – niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar geheel voor uw rekening komen.


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie