Skip to main content

Juridische aspecten

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beiden gezaghebbende ouders toestemming geven voor de aanmelding. Indien de ouders gescheiden zijn en zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind hebben, is er van beide ouders schriftelijk toestemming nodig . Ook wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor toestemming te geven. Deze ouder heeft immers ook recht op informatie over de behandeling.

Vanaf 12 jaar moeten kinderen hun handtekening onder het aanmeldingsformulier zetten. Vanaf 16 jaar zijn jongeren, juridisch gezien, zelf verantwoordelijk voor hun aanmelding bij de praktijk.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de psycholoog. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal deze geheimhouding (na overleg met het kind) worden doorbroken.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden voor psychologische hulpverlening. Ook zij hebben het recht op geheimhouding van de hulpverlener. Hier geldt ook: alleen indien de hulpverlener dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere, de geheimhouding kunnen doorbreken.

Wanneer contact met ouders of school nodig is, bij jongere tussen de 12-15 jaar, gebeurt dit in overleg. Vanaf 16 jaar is toestemming van de jongere nodig.