Skip to main content
Psynova

Middelbare scholen 
Positieve groepen

Psychisch welbevinden van jongeren

Het psychisch welbevinden van jongeren staat sinds de corona-pandemie onder druk. Jongeren ervaren veel stress, die zich uit in (sociale- en/of faal-) angstklachten en somberheidsklachten. Ook is een grote groep in verwarring over hun identiteit en persoonlijkheidsontwikkeling. Tot slot zijn er jongeren die geconfronteerd worden met verlies van een dierbare.

Vooral tijdens en na de Corona-pandemie zijn veel jongeren in een isolement geraakt, ongemotiveerd voor school geworden en de verbinding met hun peergroup kwijt geraakt. Juist nu zij op een leeftijd waren en zijn, dat deze peergroup voor hun persoonlijkheidsontwikkeling belangrijker is dan het contact met de ouders. De stress die zij hierdoor ervaren, is van invloed op hun leerontwikkeling. Cijfers en motivatie lopen hierdoor terug. Dit brengt vervolgens nog meer stress teweeg.

School is een primaire plek waar kinderen en jongeren de meeste tijd verblijven en die meer biedt dan alleen het bevorderen van de leerontwikkeling. School speelt een essentiële rol in de vorming van hun persoonlijkheid, door het contact dat jongeren daar met elkaar kunnen maken. Daar ligt ons inziens dan ook de sleutel tot herstel. Helaas merken we in de zorg dat de klassencohesie onder druk is komen te staan. En vele jongeren aankomen in de zorg en langere tijd op wachtlijsten doorbrengen. Wij denken dat dit anders kan! En daarom hebben we dit preventieve behandelaanbod ontworpen.

Cirkels van invloed op sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden (De Haan et al., 2021)

Cirkels van invloed op sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden (De Haan et al., 2021)

Behandelaanbod voor middelbare scholen

Wij bieden uw scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van onze zorgprofessionals om klassen  te ondersteunen met het welbevinden en dan in het bijzonder aan de groepscohesie in de klas. Om dit te bewerkstelligen werken onze psychologen systemisch en vanuit met name de Positieve Psychologie. Dit doen we in samenwerking met een psychomotorisch therapeut, zodat de klas niet alleen in denken, maar ook letterlijk in het doen en voelen een nieuwe positieve beweging kan gaan maken. Alhoewel we in basis een vast programma hebben, maken we deze na een kennismaking en verduidelijking van de hulpvraag graag op maat.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact op: info@psynova.nl

Foto door Markus Spiske op Pexels

U kunt bij Psynova terecht voor o.a.:

  • Preventief behandelaanbod
  • Positieve groepen
  • Welbevinden leerling
  • Welbevinden leerkracht
  • Problemen in de klas
  • Groepsdynamiek in de klas

Geïnteresseerd?
Stuur ons dan een mail