• Home
  • Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij streven naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent of een klacht heeft, dan is uw behandelaar het eerste aanspreekpunt. Komt u daar samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten. U vindt de klachtenregelingen op de websites van de betreffende organisatie. De gegevens van de beroepsverenigingen, waar Psynova Schoolpsychologie is aangesloten, vindt u hier:

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
t.a.v. de secretaris van het College van Toezicht van het NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Website: www.psynip.nl

Psynova Kinder– en jeugdpsychologie conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging LVVP. U vindt daar onder cliënten-info een directe verwijzing naar deze klachtenregeling.


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie