Skip to main content

Klachtenregeling

Wij streven naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent of een klacht heeft, dan is uw behandelaar het eerste aanspreekpunt. Samen wordt gekeken of tot een oplossing kan worden gekomen. Ook kunt u zich te allen tijde richten tot uw regiebehandelaar. Wanneer dit u onvoldoende helpt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht zal dan door ons worden behandeld. In het geval u niet tevreden bent met onze wijze van afhandelen, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten. De regiebehandelaren van Psynova conformeren zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging LVVP. U vindt daar onder cliënten-info een directe verwijzing naar deze klachtenregeling.