Skip to main content

Disclaimer

Colofon

De psynova.nl website wordt mede onderhouden door de praktijkhouder van Psynova. Dagelijks wordt nieuwe informatie toegevoegd en wordt informatie herzien. Het centrale aanspreekpunt voor de website is de webmaster. U kunt een e-mail versturen naar administratie@psynova.nl.

Disclaimer

De informatie op psynova.nl wordt kosteloos aangeboden. Gebruikte hyperlinks worden regelmatig op hun geldigheid getest. Het gebruik van de informatie op psynova.nl en alle daaraan gekoppelde pagina’s is voor eigen risico van de gebruiker. In geen geval kan psynova.nl aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op psynova.nl. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld wordt, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen © Psynova. Overname van informatie van Psynova’s website is zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding niet toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Psynova delen of de volledige inhoud van Psynova website te verspreiden op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook. Aan de inhoud van deze website en alle onderliggende pagina’s kunnen geen rechten ontleend worden.