Skip to main content

Informatie voor verwijzers

Welkom bij Psynova, kinder-en jeugdpsychologiepraktijk.
Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. U bepaalt samen met uw patient of een verwijzing naar Psynova nodig is. De informatie op deze pagina is bedoeld om u te informeren over de verwijzingsprocedure, die op basis van de NZAwet- en regelgeving, maar ook op basis van contracten met zorgverzekeraars en hun richtlijnen, complex in elkaar steekt.

Psynova

Betreft een eerstelijnspraktijk aan de Rijsenburgselaan 11 te Driebergen-Rijsenburg, gericht op kinderen en jongeren tussen de 3 en 21 jaar en hun ouders. De praktijk voorziet in diagnostiek en behandeling binnen de GGZ, maar er zijn ook mogelijkheden voor onderzoek en behandeling binnen de vrije lijn. Hieronder valt zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Psynova is een kleinschalige en laagdrempelige kinder-en jeudgpsychologiepraktijk, de praktijk hecht er belang aan om de omgeving van kind, zo mogelijk, bij de behandeling te betrekken; de visie is dat problemen vaak deel uitmaken van een groter geheel, maar ook dat deze zich niet alleen psychisch, maar tevens lichamelijk manifesteren.

Wie mag verwijzen?

De huisarts mag als poortwachter in alle gevallen verwijzen, maar ook de kinder- of jeugdarts en de medische specialist zijn gemachtigd om te verwijzen. Een goede samenwerking met verwijzers is van groot belang, waarbij Psynova graag open staat voor een persoonlijke kennismaking. Voor vragen of overleg kunt u altijd contact opnemen via email info[at]psynova.nl of telefoon: 030-20 80 346

Generalische Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Om te beoordelen of een patiënt voor de Generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ  in aanmerking komt, dient u in te schatten of er sprake is van risicogedrag, een inschatting te maken van de complexiteit en u dient te beoordelen of er sprake kan zijn van een DSM-IVstoornis. Het verwijsmodel (pdf) dat is ontwikkeld door bureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS kan hierbij behulpzaam zijn. Wanneer u enige twijfel heeft over de indicatiestelling, kunt u altijd vooroverleg plegen met de therapeut. schema-doorverwijzing-Huisarts-POH

Verwijsbrief

Indien u besluit dat een verwijzing naar Psynova aan de orde is, dan is het van belang dat uw verwijsbrief voldoet aan de nieuwe voorwaarden, die sinds 1 januari 2014 gelden. Hiermee informeert u de therapeut niet alleen over relevante informatie over de patiënt, maar zo voldoet de verwijsbrief ook aan criteria die noodzakelijk zijn voor vergoeding. Om er zeker van te zijn dat uw verwijsbrief aan alle voorwaarden voldoet, kunt u gebruik maken van het invulformat (pdf) van Psynova. Deze kunt u, mits ondertekend, per mail of per post versturen. Ook kunt u de verwijzing meegeven aan de cliënt.

Gecontracteerde zorg

Psynova heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract (2023) afgesloten, zoals: Menzis zorgverzekeraar, Anderzorg, VGZ Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, IZA Zorgverzekeraar, N.V. Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen,  ASR Ziektekostenverzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, ONVZ Ziektekostenverzekeraar, VvAA zorgverzekering, Jaaah, Eno ZorgverzekeraarCaresq. Wanneer de patiënt verzekerd is bij een zorgverzekering waar Psynova geen contract mee heeft kunnen afsluiten (zoals o.a CZ), hangt de hoogte van de vergoeding af (minimaal 50%) van de soort zorgverzekering.

Samenwerking

Psynova wil de beste zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders bieden en gelooft dat samenwerking de sleutel hiervoor is. Door samen te werken, kunnen we de zorg bieden die nodig is, maar zorgen we er ook voor dat de patiënt niet tussen wal en schip raakt. Psynova informeert de verwijzer dan ook bij aanvang van het zorgtraject over de hulp die wordt geboden, maar ook bij afsluiting. De praktijk is ten alle tijden te bereiken voor collegiaal overleg.

De praktijk is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Mv. R. de Graaf
BIG registratie GZ-psycholoog: 29910605025
AGB-code zorgverlener: 94 013775
AGB-code praktijk: 94 060711
KvK Utrecht: 60297182

Mv. M. Norde
BIG registratie Psychotherapeut: 79910973816
BIG registratie GZ-psycholoog: 59910973825
AGB-code zorgverlener: 94104569

Mw. I.M. Filipiak
Geregistreerd bij het NIP, SKJ en KD
AGB-code zorgverlener: 94 011328
AGB-code praktijk: 94 062516
KvK Utrecht: 64732533

kids-psynova8