Skip to main content
Psynova

Kinder- & jeugdpsycholologie Driebergen

K&J Psycholoog Driebergen

Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard. Dat hoort ook bij het leven en het groter worden. Of ouders komen zelf tot een aanpak die werkt. Soms lukt dat echter niet en dan kan de hulp van een GZ-psycholoog uitkomst bieden.

Door de verschillende disciplines die er bij Psynova werkzaam zijn, is er ruime ervaring met diverse soorten problemen. Te denken valt aan sociaal-emotionele problemen, zoals angsten, somberheid en klachten die zijn ontstaan na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook voor gedragsproblemen of problemen die samenhangen met een complexe gezinssituatie bent u bij Psynova aan het juiste adres. Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de problemen waarmee kinderen en hun ouders bij Psynova terecht kunnen bij het kopje Ons Aanbod. Daar staat ook beschreven wanneer Psynova niet geschikt is.

Bij Psynova gaan we er vanuit dat problemen zich op verschillende manieren kunnen manifesteren, emotioneel en fysiek. Daarnaast kunnen problemen deel uitmaken van een groter geheel. Denk hierbij aan de levensgeschiedenis en familiegeschiedenis en de relaties met anderen. Hierom worden ouders, in ieder geval bij kinderen jonger dan 12 jaar en indien mogelijk, intensief bij de behandeling betrokken; samen gaan we dan op onderzoek uit om te ontdekken hoe eigen emoties van ouders samenhangen met de huidige dynamiek bij of in relatie met het kind. Hoe klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en hoe deze veranderd kunnen worden. Omdat wij elk mens en elk kind als uniek beschouwen, verzorgen wij behandeling op maat. Onder het kopje Behandeling kunt u lezen welke methoden wij hiervoor toepassen. Alhoewel we breed kunnen kijken, proberen we ons te focussen op de kern die de klachten heeft doen ontstaan. Toch kan het voorkomen dat we aanvullende zorg adviseren. Ons uiteindelijke doel is de balans bij een kind / jongere of gezin te herstellen, zodat het in zijn kracht mag komen te staan om zich zo vrij als mogelijk te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor:

 • klachten samenhangend met ingrijpende gebeurtenissen  binnen het gezin (rouw, scheiding, psychiatrische problemen bij een van de ouders etc).
 • gecompliceerde ontwikkelingsstoornissen (ADHD en/of een autismespectrumstoornis bijkomende problematiek)
 • trauma
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • hoogoplopende ruzies thuis of gevoel grip op de opvoeding van uw kind kwijt te zijn
 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid, depressieve klachten
 • emotieregulatieproblematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheden
 • hooggevoeligheid (hsp ofwel hoogsensitief persoon)
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen

Hulp nodig?
Meld u dan aan

Vooraf aan onderzoek kan diagnostisch onderzoek verricht worden. Ook binnen dergelijke onderzoeken is er oog voor de verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij datgene waarover er zorg is geuit. Dat kunnen factoren binnenin een individu zijn, maar evengoed kan het een en ander samenhangen met de omgeving (relaties buiten het kind, maar bv ook de schoolsetting). Met andere woorden, ook hierin komen onze holistische visie en onze systemische blik naar voren.

Hiervoor spreken we vaak met ouders over de ontwikkeling van een kind (anamnese), maar staan we ook stil bij de eigen achtergrond van ouders. Deze is vaak, logisch genoeg, bepalend voor hoe de eigen kinderen opgevoed worden.  Verder spreken we ook graag de leerkracht, zodat we ook deze belangrijke omgeving van een kind mee kunnen nemen in de beeldvorming. Ouders en leerkrachten worden vaak gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en tot slot zien we uiteraard ook het kind of de jongere voor onderzoek. Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag wordt er gesproken of gespeeld, er worden vragenlijsten ingevuld of getekend en soms worden er testen of testjes gemaakt.

Ondanks dat een kind of jongere wordt aangemeld, omdat sommige zaken niet goed gaan, proberen we ook de kwaliteiten en talenten te belichten. Ons streven is dat de uiteindelijke conclusie van het verrichtte onderzoek  in zijn geheel recht doet aan het kind/de jongere. Elke onderzoek geeft dus een andere uitkomst, omdat nu eenmaal elk kind of elke jongere anders is en wij graag maatwerk verrichten.

Diagnostische onderzoeken kunnen individueel worden vormgegeven, maar bij kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar bieden we ook de mogelijkheid om groepsgewijs te testen. We noemen dit de diagnostiekgroep.

De diagnostiekgroep is een klein groepje (doorgaans 4 tot 6 kinderen) dat gedurende drie bijeenkomsten van een uur samenkomt en door twee ervaren therapeuten begeleid wordt. In deze samenstelling worden verschillende activiteiten ondernomen en deze wisselen elkaar af. Kinderen vinden dit vaak erg leuk en dat is ook waar we voor gaan! Er worden psychologische tests gemaakt, maar het verschil met individueel onderzoek is dat er ook verschillende therapeutische interventies aangeboden worden (vanuit de cognitieve gedragstherapie, kunstzinnige therapie en psychomotore therapie). Deze interventies geven ons allereerst vanuit diverse invalshoeken zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast geven de opdrachten, juist omdat we met een groepje zijn, mogelijkheden om ook het gedrag meer in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, neemt hij/zij initiatief en stemt hij/zij daarin af op de ander? Kan hij/zij om hulp vragen of schiet hij/zij de ander te hulp? Hoe verloopt samenwerken? En hoe gaat het hij/zij om met de afwisseling in opdrachten en dus ook hoeveelheid prikkels die dit te verwerken geeft? Tot slot heeft de groep als meerwaarde dat er goed bekeken kan worden welke therapievorm, indien geïndiceerd, het beste bij een kind aansluit. Op deze manier proberen we écht maatwerk te leveren.

De eerstvolgende groep wordt begeleid door Marjolein Dorresteijn, kunstzinnig therapeute en Leonie Fraterman, psycholoog. Data: 15 mei, 22 mei en 5 juni van 15.30-16:30 uur.