Psynova

Kinder- & jeugdpsycholologie Driebergen

K&J Psycholoog Driebergen

Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard. Dat hoort ook bij het leven en het groter worden. Of ouders komen zelf tot een aanpak die werkt. Soms lukt dat echter niet en dan kan de hulp van een GZ-psycholoog uitkomst bieden.

Door de verschillende disciplines die er bij Psynova werkzaam zijn, is er ruime ervaring met diverse soorten problemen. Te denken valt aan sociaal-emotionele problemen, zoals angsten, somberheid en klachten die zijn ontstaan na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook voor gedragsproblemen of problemen die samenhangen met een complexe gezinssituatie bent u bij Psynova aan het juiste adres. Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de problemen waarmee kinderen en hun ouders bij Psynova terecht kunnen bij het kopje Ons Aanbod. Daar staat ook beschreven wanneer Psynova niet geschikt is.

Bij Psynova gaan we er vanuit dat problemen zich op verschillende manieren kunnen manifesteren, emotioneel en fysiek. Daarnaast kunnen problemen deel uitmaken van een groter geheel. Denk hierbij aan de levensgeschiedenis en familiegeschiedenis en de relaties met anderen. Hierom worden ouders, in ieder geval bij kinderen jonger dan 12 jaar en indien mogelijk, intensief bij de behandeling betrokken; samen gaan we dan op onderzoek uit om te ontdekken hoe eigen emoties van ouders samenhangen met de huidige dynamiek bij of in relatie met het kind. Hoe klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en hoe deze veranderd kunnen worden. Omdat wij elk mens en elk kind als uniek beschouwen, verzorgen wij behandeling op maat. Onder het kopje Behandeling kunt u lezen welke methoden wij hiervoor toepassen. Alhoewel we breed kunnen kijken, proberen we ons te focussen op de kern die de klachten heeft doen ontstaan. Toch kan het voorkomen dat we aanvullende zorg adviseren. Ons uiteindelijke doel is de balans bij een kind / jongere of gezin te herstellen, zodat het in zijn kracht mag komen te staan om zich zo vrij als mogelijk te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor:

 • klachten samenhangend met ingrijpende gebeurtenissen  binnen het gezin (rouw, scheiding, psychiatrische problemen bij een van de ouders etc).
 • gecompliceerde ontwikkelingsstoornissen (ADHD en/of een autismespectrumstoornis bijkomende problematiek)
 • trauma
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • hoogoplopende ruzies thuis of gevoel grip op de opvoeding van uw kind kwijt te zijn
 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid, depressieve klachten
 • emotieregulatieproblematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheden
 • hooggevoeligheid (hsp ofwel hoogsensitief persoon)
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen

Hulp nodig?
Meld u dan aan


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

phone 030-20 80 346

Locatie