Skip to main content

GZ psycholoog – Rianne de Graaf

Rianne de Graaf | GZ psycholoog

Rianne de Graaf

Ik ben Rianne de Graaf en heb klinische kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Een aantal jaren later heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-geregistreerd) gevolgd. Kortweg gezegd, betekent dit dat ik mij verder gespecialiseerd heb ik het diagnosticeren en behandelen van uiteenlopende psychische klachten. Inmiddels mag ik mij daarnaast EMDRpractitioner noemen. Dat betekent dat ik veel ervaring heb met het behandelen van trauma, ook vroegkinderlijk trauma.

Sinds 2003 beoefen ik mijn vak met veel plezier en ben ik werkzaam geweest in verschillende settings, zowel in de jeugdzorg als in de psychiatrie, in grotere en kleinere instellingen en op verschillende gespecialiseerde poli’s (psychotraumacentrum, autismepoli en IMHteam). Hier liggen dus een deel van mijn interesses en ervaringen.

In 2014 richtte ik Psynova op met de intentie laagdrempelige zorg aan te bieden die recht doet aan de mens in zijn geheel. Dat betekent dat ik het van belang vind de context bij de vraag te betrekken, zoals ouders, school, de partner etc. Maar ook ga ik er vanuit dat lichaam en geest een geheel vormen. Om hier met behandeling bij aan te kunnen sluiten, werken we geregeld met vaktherapeuten samen; de eigen wijsheid van het lichaam is lang niet altijd met een goed gesprek te bereiken! 

Mijn kennis houd ik bij door het volgen van cursussen. Daarnaast maak ik deel uit van een regionale intervisiegroep, KinderpsychUtrecht en ben ik lid van een Special Interest Group voor vroegkinderlijk trauma.  Tevens ben ik lid van de LVVP en de VEN.

In de dagelijkse praktijk werk ik met jong en oud en met uiteenlopende problematiek; ik heb weliswaar op sommige gebieden meer expertise, maar juist de diversiteit in het werk maakt dat ik dit met heel veel voldoening kan doen.

Register

BIG registratie GZ-psycholoog: 29910605025
AGB-code zorgverlener: 94013775
AGB-code praktijk: 94068120
KvK Utrecht: 92391761
Kwaliteitsstatuut (PDF)

Lidmaatschappen

LVVP – Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
VEN – Lid Vereniging EMDR Nederland

Contracten
Gemeenten Zuid-Oost Utrecht en Amersfoort
Voor volwassenen contracten met de meeste zorgverzekeraars voor basisgeneralistische GGZ.
Specialisaties
Diagnostiek: – Angst – ADHD – Autisme – Intelligentie – Stemming – Trauma – Opvoedingsproblematiek
Behandeling: – EMDR – Cognitieve gedragstherapie – Schematherapie – Mindfulness – Ouderbegeleiding
Bereikbaarheid

 030-2080346 – Rianne de Graaf
Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Vragen?

Neem contact met ons op door jezelf aan te melden.