Skip to main content
Psynova

volwassen psycholoog Driebergen

Volwassenenzorg

Gedurende het leven komen we situaties tegen, bij onszelf en/of in relatie met anderen die weerstand oproepen en onze aandacht vragen. Vaak komen we daar zelf uit, soms met hulp van anderen. De weerstand die we ervaren, verandert dan in een leer- en groeimoment. Lang niet altijd gebeurt dat bewust, maar we merken vaak wel dat het leven dan weer gemakkelijker zijn loopje neemt; de eerdere weerstanden vragen dan geen aandacht meer. In enkele gevallen komen we er niet uit, ook niet met hulp van familie of vrienden, en kunnen er psychische klachten ontstaan, die het dagelijks leven beïnvloeden. Op zo’n moment kan de hulp van een GZ-psycholoog uitkomst bieden.

Binnen Psynova is er ervaring met diverse soorten psychische klachten. Denk aan angstklachten, somberheid, trauma, aandacht-/concentratieproblemen, maar ook persoonlijkheidsproblemen en problemen in het contact met anderen. Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de problemen waarmee volwassenen bij Psynova terecht kunnen bij het kopje Ons aanbod. Daar staat ook beschreven wanneer Psynova niet geschikt is.

Bij Psynova beschouwen we elke persoon als uniek; hoe we ons ontwikkelen is het gevolg van een dynamische wisselwerking tussen biologische processen (bv aanleg) en de omgeving (bv situaties, relaties) waarmee we gedurende het leven in aanraking komen.  Dit is voor iedereen anders. Biologie en omgeving vormen de basis van onze ervaringen en het ontwikkelen van ons karakter en onze persoonlijkheid. Dat wil zeggen, hoe we kijken naar de wereld, hoe we de wereld ervaren en hoe we in die wereld staan. Dit uit zich in gedrag en onze reacties.

Wanneer zich psychische klachten voordoen, die niet zomaar op te lossen blijken te zien, zien wij dat bij Psynova als een verstoring in de wisselwerking tussen hoe we als persoon in aanleg zijn en dat wat we meemaken. Om de klachten goed te begrijpen staat het individu bij Psynova in al zijn facetten centraal; we hebben aandacht voor emoties, het lichaam, maar omdat problemen onderdeel kunnen uitmaken van een groter geheel, zijn we dus ook geïnteresseerd in het levensverhaal en de familiegeschiedenis van de persoon.

Omdat we bij Psynova elke persoon als uniek beschouwen, verzorgen wij behandeling op maat. Onder het kopje behandelmogelijkheden kunt u lezen welke methoden wij hiervoor toepassen. Alhoewel we breed kunnen kijken, proberen we ons te focussen op de kern die de klachten heeft doen ontstaan; hierdoor kijken we vaak niet alleen naar de klachten, vaak emoties en gedrag, maar zal het aanbod meerdere aspecten van u als persoon of uw leven beslaan. U zult zich bewust worden van hoe  klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en hoe deze veranderd kunnen worden.

Het kan voorkomen dat we aanvullende zorg adviseren. Ons uiteindelijke doel is de balans in u te herstellen, zodat u in uw kracht mag komen staan en het leven vrij en met plezier mag leven. 

Hulp nodig?
Meld u dan aan

Volwassen kunnen bij ons terecht voor klachten als o.a.:

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • identiteitsvragen
 • somberheid
 • pychosomatische klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
 • emotie regulatie problematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheid
 • spanningsklachten, piekeren
 • traumagerelateerd
 • pesten/gepest worden
 • aandacht –en concentratieproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • problemen met plannen/organiseren
 • problemen in het contact met anderen
 • problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties, opvoedingsproblemen