Skip to main content
Hoogbegaafdheid

Talentgroep – groep voor hoogbegaafde kinderen/ jongeren

Waarom dit aanbod voor hoogbegaafde kinderen/ jongeren?

Geregeld komt het voor dat een kind of jongere met (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid moeite heeft om aansluiting te vinden bij ons onderwijssysteem. Ze ervaren een hoge mate van stress, wat zich uit in vermoeidheid, slecht slapen, concentratieproblemen en als de stress aanhoudt komen daarbij; emotieregulatieproblemen, motivatieproblemen, teruglopende schoolresultaten en er ontstaan dikwijls fysieke klachten, terwijl je als ouders aanvoelt dat er niets mis is met dat lijf(je). Omdat hoogbegaafde kinderen/ jongeren een expert zijn in aanpassen, valt de hoge mate van stressbeleving op school niet zo snel op. En ook niet dat deze kinderen/ jongeren een negatief zelfbeeld opbouwen en last hebben van faalangst. Vaak signaleren ouders het eerder dan de school, wat veelal gepaard gaat met grote gevoelens van machteloosheid, totdat ook de school het probleem van het kind ziet en erkent.

Hoogbegaafde kinderen/ jongeren zijn zeer sensitieve kinderen, maar de hoge mate van stress die zij ervaren maakt dat ze ‘in  het hoofd’ zijn gaan zitten. Het is een manier om de negatieve gevoelens te dragen, maar zodra je dit langerdurend doet, komen er tal van andere negatieve gevoelens bij. Met andere woorden; het hoofd geeft géén toegang om de stress te laten afnemen. Sterker nog, de stress neemt er eerder door toe.

Natuurlijk is het van belang om als eerste te kijken naar de schoolsituatie; is deze voldoende aangesloten op de behoefte van het kind/ jongere? En ook dient er aandacht te zijn voor het gezin waarin het betreffende kind/ jongere opgroeit: het opvoeden van een hoogbegaafd kind/ jongere gaat met onzekerheden gepaard en ook komt het voor dat kinderen thema’s van ouders spiegelen, die nader (zelf)onderzoek vragen.

Naast het aanpassen van de omgeving is het fijn om deze kinderen en jongeren zelf te ondersteunen. Daarvoor biedt onze praktijk de Talentgroep aan.

Talentgroep

De talentgroep omvat 8 bijeenkomsten van 75 minuten en wordt begeleid door Marjolein Dorresteijn, beeldend therapeut, Rianne de Graaf, GZ-psycholoog, en Maurits Houwert, reflex-integratietherapeut.

De groep is geschikt voor kinderen/ jongeren waarbij er sprake van (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid of een vermoeden daarvan. Omdat sommige kinderen/ jongeren zijn uitgevallen op school, vormt het voor hen een voortraject voor een latere traumabehandeling. Bij andere kinderen/ jongeren is deze behandelvorm op zichzelf staand of in combinatie met ouderbegeleiding afdoende.

Talentgroep voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, waarbij we niet de leeftijd leidend laten zijn, maar het ontwikkelingsniveau om tot een goede matchende groep te komen. Afhankelijk van de samenstelling nemen er 6 tot maximaal 8 kinderen deel aan de groep. Een nieuwe groep start 15 januari 2024.

Talent groep voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Afhankelijk van de samenstelling nemen er 6 tot maximaal 8 jongeren deel aan de groep. Nieuwe groep start bij voldoende aanmeldigen.

Het doel van de bijeenkomsten is de kinderen/ jongeren bewust te maken van hun binnenwereld én het reguleren ervan, hun mogelijkheden. Dit doen we door middel van ervaren en doen, omdat het hoofd zogezegd weinig mogelijkheden geeft om de stress te laten afnemen. Het lichaam is in deze groep onze reisleider. Dit betekent dat we specifieke thema’s doorwerken met behulp van kunstzinnige werkvormen, psychomotore oefeningen en spelvormen waarmee specifieke reflexen worden gestimuleerd. Om ouders mee te nemen in het aanbod aan de kinderen, krijgen de kinderen/ jongeren een werkboekje mee, waarin tevens voor ouders achtergrondinformatie met betrekking tot de doorgewerkte thema’s is opgenomen.

Bekostiging; graag stellen wij de groep ook open voor kinderen/ jongeren die niet bekend zijn met een diagnose of voor kinderen waarvan de ouders de voorkeur geven deelname zelf te bekostigen. Inclusief online intake en afsluitend gesprek bedragen de kosten in totaal € 799,- euro.

Talentgroep:

  • hoogbegaafde kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht
  • leeftijd 6-12 jaar  of  12-18 jaar
  • 8 bijeenkomsten van 75 minuten 
  • 3 therapeuten, 6 tot 8 deelnemers
  • bewustwording
  • bekostiging € 799,- euro.

Geïnteresseerd?
Meld u zich dan aan