Skip to main content

Wachttijd

Kinder– en jeugdpsychologie:

Tot aan telefonische pre-intake minder dan een week.

Tot aan de start van van het traject (traject: live intake, onderzoek en/of behandeling) binnen 12 weken.

Wachtijd tussen live intake en onderzoek en/of behandeling is afhankelijk van het gekozentraject.

Volwassenzorg:

Wachtlijst voor vergoede zorg is momenteel gesloten!

Bovenstaande wachttijden voor zowel kinder- en jeugdpsychologie als volwassenzorg betreft een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Laatste wijziging 1 juli ’24

Wachtverzachter

Natuurlijk vinden wij het vervelend dat er wachttijden zijn; het liefste hadden wij u direct een traject aangeboden. Helaas kunnen we daar niets aan doen, maar we denken wel graag mee. Dit doen we alsvolgt:

Omdat wij u na de aanmelding uitgebreid spreken, adviseren wij u daarna graag E-health die aansluit bij uw specifieke klachten en ter overbrugging van de wachttijd. E-health is onlinehulp die u op eigen initiatief en naar eigen behoefte kan volgen.

Soms kunnen we zelfs al een (complementaire) behandelvorm aanraden, vanuit de kennis en ervaring (practice based) die we hiermee hebben en in relatie tot de reden van aanmelding in relatie tot de hulpvraag en de klacht (klachten).

Tot slot bieden we voor jongeren van 12-18 jaar de wachtgroep aan. Deze doorlopende  en open groep is er voor jongeren die op de wachtlijst staan voor een hulptraject, maar via de groep alvast aan de slag kunnen en eens per twee weken op de woensdag van 16-17 uur bij elkaar komen. De bijeenkomsten bestaan uit een afwisseling van uitwisselen over thema’s die voor jongeren belangrijk zijn, oefeningen om positiever naar dingen te gaan kijken, stil te staan bij je lijf en gevoel, actievere oefeningen met bewegen, samenwerken en creatieve activiteiten. Zo kunnen jongeren alvast een start maken. De ervaring is dat dit niet alleen voorkomt dat klachten verergeren, ook is het zo dat de herkenning in elkaar en de feedback op elkaar een positieve uitwerking heeft op herstel.