Skip to main content
Psynova

Psychologie en Coaching Driebergen

Coaching Driebergen

Soms zijn er momenten in het leven die voor je gevoel reflectie en inzicht vragen, omdat je tegen jezelf aanloopt. Het kan bv gaan om bepaalde patronen die zich in jouw leven ziet herhalen; een zelfde soort situatie iedere keer jouw pad kruist of dat je telkens een zelfde soort dynamiek in relaties met anderen tegenkomt. Dit kan zowel in de privesfeer zijn, maar ook op werk. Coaching kan dan uitkomst bieden om je ervan bewust te worden waarom het ongemak dat je ervaart zich aandient, zodat je het kan transformeren.

Al in onze kindertijd verzamelen we informatie, ontwikkelen we overtuigingen die de bouwstenen van onze interne programmering vormen. Deze worden ook vastgezet in ons lichaam. Deze interne programmering bepaalt hoe we met onszelf en de wereld om ons heen in relatie zijn. In de loop van de jaren beïnvloedt deze programmering ons in steeds sterkere mate. En veelal gebeurt dit onbewust….

Ons bewustzijn is net een ijsberg, waarbij het grootste deel niet zichtbaar, maar wel aanwezig is. Het bewustzijn is dus maar voor een klein deel bewust aan de oppervlakte actief bezig met denken, maar voor het grootste deel onbewust actief en aan de directe aandacht onttrokken.

In een coachingstraject worden bewustwordingstechnieken ingezet om in contact te komen met het onderbewuste. Hierbij wordt  de aandacht gericht op het voelen, niet op het denken. Door de aandacht naar binnen te richten, kom je in contact met de ervaringen en de emoties die je in het onderbewuste hebt opgeslagen en die ten grondslag liggen aan de ongemakken die je ervaart. Door hier inzicht in te krijgen, deze ervaringen en emoties los te laten, komt er ruimte voor nieuwe perspectieven. Zoals bv andere overtuigingen, die jou dienen. Deze innerlijke reis helpt je beter in jouw vel te komen zitten en geeft het gevoel meer aan te kunnen.

Coaching nodig?
Behoefte aan zelfreflectie? Meld u zich dan aan