Skip to main content

GZ psycholoog – Tinka de Jong

Rianne de Graaf | GZ psycholoog

Tinka de Jong

In 2001 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog, met specialisatie de problematische ontwikkeling. Hierna ben ik aan het werk gegaan als pedagogisch begeleider op een leefgroep met kinderen in de basisschoolleeftijd. Daar werd ik me extra bewust van het belang van een fijn en betrokken gezin om in op te kunnen groeien. Vervolgens ben ik in de jeugdzorg gaan werken, waar ik met kinderen en gezinnen met complexe problematiek heb samengewerkt. In de loop der jaren ben ik me meer en meer gaan verdiepen in de impact van stress, trauma en onveiligheid op de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen en passende behandelingen die de ouder-kind relatie kunnen verbeteren en de rust in gezinnen kunnen terugbrengen. Het geeft mij veel voldoening om samen met ouders te zoeken naar manieren om de ouder-kind relatie te verbeteren, waarbij het kijken naar de eigen jeugd en kwetsbaarheden van de ouder een belangrijke sleutel is tot verandering.

De afgelopen jaren heb ik mij verder ontwikkeld als professional en heb ik de registratie tot Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en vervolgens GZ-psycholoog behaald. Op een kinder- en jeugdpoli binnen de specialistische GGZ heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostiek, waarbij het voor mij het belangrijkste is om een goed beeld te krijgen van een kind, jongere en diens gezinssysteem om van daaruit een passende behandeling in te kunnen zetten. Waar nodig kan een classificatie als ADHD, autisme of bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek een waardevolle aanvulling zijn. Binnen deze poli heb ik met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen gewerkt, maar ook met jongeren die vastgelopen zijn binnen het schoolsysteem, vaak samenhangend met hoogbegaafdheid of ADHD, met alle gevolgen van dien. Ik zie mijzelf als een betrokken psycholoog die vanuit een holistische blik mee kijkt en meedenkt met mijn cliënten. Alles is bespreekbaar en niets is (te) gek. Ik ben bevoegd tot het uitvoeren van verschillende behandeltechnieken als CGT, EMDR en video-interactie begeleiding en heb veel ervaring met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Op 1 november 2023 ben ik gestart bij Psynova. Het kleinschalige en persoonlijke karakter van deze plek bevalt mij erg goed en biedt ruimte om nog beter aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag die wordt gesteld.

Register

BIG registratie GZ-psycholoog: 39933520125
AGB-code zorgverlener:94115136
Kwaliteitsstatuut (PDF)

Lidmaatschappen

NIP – Nederlands Instituut van Psychologen
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Contracten
Gemeenten Zuid-Oost Utrecht en Amersfoort
Voor volwassenen contracten met de meeste zorgverzekeraars voor basisgeneralistische GGZ.
Specialisaties
Diagnostiek: – Angst – ADHD – Autisme – Intelligentie – Stemming – Trauma – Opvoedingsproblematiek
Behandeling: – EMDR – Cognitieve gedragstherapie – Schematherapie – Mindfulness – Ouderbegeleiding
Bereikbaarheid

030 – 20 80 346 – Tinka de Jong
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Vragen?

Neem contact met ons op door jezelf aan te melden.