Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk

Crisis

In het geval van een crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de arts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.