Trauma bij kind niet altijd herkend

Er is te weinig aandacht voor traumatische gebeurtenissen bij kinderen. Ze blijven daardoor onnodig lang steken in het circuit van jeugdzorg en hulpverlening. ‘Veel kinderen krijgen ten onrechte de diagnose ADHD of autisme’, zegt Eva Verlinden, orthopedagoog en onderzoeker bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Wanneer is een gebeurtenis potentieel traumatisch? In DSM-5 (Handboek voor classificatie van psychische stoornissen) staat dat nauwkeurig omschreven. Het komt erop neer dat het slachtoffer betrokken is geweest bij fysiek of seksueel geweld, een (dreigend) overlijden of een ernstige verwonding. ‘Er is al jarenlang discussie over die definitie’, zegt promovenda Eva Verlinden. ‘Zo valt een natuurlijk overlijden van een opa buiten de definitie van een traumatische gebeurtenis. Maar voor kinderen kan zoiets wel degelijk traumatisch zijn. Net als de dood van een huisdier, de scheiding van ouders of gepest worden op school.’ Verlinden vindt dat er moet worden nagedacht over een passende definitie, en dat er meer aandacht moet komen voor de subjectieve beleving van ingrijpende gebeurtenissen bij kinderen. Verlinden: ‘We zien veel kinderen die jarenlang hebben gezworven in het circuit van jeugdzorg en hulpverlening. Vaak krijgen ze onterecht de diagnose ADHD of autisme. Ze komen veel te laat bij ons in het centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule.’ Lees hier het hele artikel. Bron: AMC door, Riëtte Duynstee

trauma bij kinderen


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

phone 030-20 80 346

Locatie