ggz kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook Psynova. Op verzoek kunt u deze inzien op de praktijk. Meer informatie over het kwalitetisstatuut kunt u vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

ggz kwaliteitsstatuut


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie