Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk

ggz kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook Psynova. Op verzoek kunt u deze inzien op de praktijk. Meer informatie over het kwalitetisstatuut kunt u vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Labels:

Rianne de Graaf

Rianne de Graaf

Vrijgevestigde GZpsycholoog, EMDRtherapeut bij Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk. Meer dan 10 jaar ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en hun ouders binnen de basisgeneralistische GGZ. Meer info lees "over de therapeut"