Skip to main content

NIP Psycholoog – Leonie Fraterman

Leonie Fraterman | Psycholoog

Leonie Fraterman

Na mijn studie ‘Ontwikkelingspsychologie’ aan de Universiteit van Utrecht ben ik gaan werken bij een onderwijsadviesbureau. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en adviseren van leerlingen, leerkrachten en ouders. In de 10 jaar die ik werkzaam was als schoolpsycholoog heb ik een goed beeld gekregen van waar mijn kwaliteiten liggen en wat ik het liefste doe, en dat is kinderen verder helpen in hun ontwikkeling. Mijn expertise ligt op het gebied van leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie), ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek.

Ik heb de Basisaantekening Psychodiagnostiek en sta ingeschreven als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Ik ben gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren. Ik heb de opleiding tot remedial teacher afgerond in 2005 en de opleiding tot kindercoach in 2015.

 • Register
  Geregistreerd bij het NIP, SKJ en NKD
  AGB-code zorgverlener: 94006967
  AGB-code praktijk: 94062340
  KvK Utrecht: 63172682
 • Lidmaatschappen
  NIP – Nederlands Instituut van Psychologen
  SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Contracten
  Gemeenten Zuid-Oost Utrecht en Amersfoort
  Voor volwassenen contracten met de meeste zorgverzekeraars voor basisgeneralistische GGZ.
 • Specialisaties
  leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie), ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek
 • Bereikbaarheid
   030-2080346 – Leonie Fraterman
  Bereikbaar op dinsdag en woensdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Vragen?

Neem contact met ons op door jezelf aan te melden.