Skip to main content
Psynova

Gendergroep – groep voor jongeren die worstelen met hun genderidentiteit

Waarom dit aanbod voor jongeren met gender en identiteitsvraagstukken?

Er zijn steeds meer jongeren die bezig zijn met hun genderidentiteit. Ze voelen zich vaak anders dan andere leeftijdsgenoten, twijfelen aan hun  toegewezen geboortegeslacht, stoeien met de reactie van de buitenwereld of zijn al verder in hun traject (medische transitie als transgender), maar merken dat ze er weinig met mensen over kunnen praten.

Het niet thuis voelen in het eigen lichaam of het zich anders willen uiten dan wat er vanuit de maatschappij verwacht wordt, kan gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en zelfs somberheid tot gevolg hebben.

Bij Psynova zien we deze jongeren vaak pas als ze vastlopen in hun zoektocht, ze zijn dan depressief, hebben sociale angst ontwikkeld of stoeien erg met hun zelfbeeld.

Het is fijn als er dan een hulpverlener is die kennis heeft van zaken, maar het leek ons nog mooier als hierbij een ervaringsdeskundige kan aansluiten. Hierom hebben wij een groepsaanbod ontwikkeld ontwikkelt, waarin beide disciplines vertegenwoordigd zijn.

Gendergroep

De gendergroep omvat 8 bijeenkomsten van 75 minuten en wordt begeleid door Leonie (psycholoog), Isis (ervaringsdeskundige) en Rianne (GZ-psycholoog). De groep is geschikt voor jongeren van de middelbare school die zich herkennen in de beschreven problematiek.  De groep telt maximaal 8 jongeren.

We zijn voornemens om in januari om de week elkaar te zien, elke sessie van 16.00-17.15 uur. 

Doel ervan is uitleg en informeren, maar vooral erkenning en herkenning, zodat er ontspanning mag worden ervaren vanuit gevoelens van veiligheid. Er zullen tips worden gegeven, maar er zal lang niet alleen worden gesproken. Er wordt met kunstzinnige opdrachten worden gewerkt, imaginatie en relaxatie, waardoor het tevens een ervaringsgerichte groep zal zijn.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Genderidentiteit & genderexpressie
 • Coming-out bij familie, vrienden en school
 • Je veilig voelen; kunnen zijn wie je wil zijn
 • Omgaan met moeilijk dingen in het dagelijks leven
 • We delen informatie over genderzorg (waar kan je terecht)

Bekostiging

Indien er sprake is van klachten, kan je een afspraak maken bij de huisarts of dorpsteam/CJG/Binding. Met een verwijzing of beschikking kom je in aanmerking voor vergoede zorg. Graag stellen wij de groep ook open voor jongeren die niet bekend zijn met een diagnose of voor jongeren waarvan de ouders de voorkeur geven deelname zelf te bekostigen. Neem hiervoor contact op met Rianne de Graaf (info@psynova.nl of 030-2080346).

Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten? Neem contact op met Leonie Fraterman (l.fraterman@psynova.nl of 030-2080346).

Gendergroep:

 • groepsessies speciaal voor jongeren 
 • leeftijd  12-18 jaar
 • 6 bijeenkomsten van 75 minuten 
 • 2 therapeuten, 6 tot 8 deelnemers
 • erkennen, herkennen, acceptatie en bewustwording
 • bekostiging € 599,- euro.

Geïnteresseerd? Meld u dan aan