Skip to main content

Overhaaste decentralisatie brengt ggz in gevaar

Haast en voortdurende onduidelijkheid bij de overheveling van langdurige zorg brengt de geestelijke gezondheidszorg in gevaar.

Dat zegt GGZ-Nederland in een reactie op de gisteren gepresenteerde begroting van VWS.

Voortdurende onduidelijkheid

‘De miljoenennota voor 2015 verhult dat de overheid nog steeds geen duidelijkheid geeft over de hoeveelheid beschikbare geestelijke gezondheidszorg in 2015. Het enorme tempo van de transitie en decentralisatie van de jeugd- en langdurige zorg en de blijvende onduidelijkheid over de uitvoering en de inkoop bedreigen de continuïteit en kwaliteit van zorg’, zo stelt de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Voor de ggz is volgend jaar 3,6 miljard euro begroot.

Bestuurlijke Akkoord toekomst ggz

Het budget voor de ggz dat is afgesproken het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz, komt volgens GGZ Nederland bij lange na niet beschikbaar voor zorg aan patiënten. De sector weet nog altijd niet waar hij in 2015 aan toe is. Steeds meer medewerkers in de ggz raken hun baan kwijt en kennis en expertise voor de ggz dreigen blijvend verloren te gaan. GGZ Nederland roept het kabinet op om verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor patiënten in de ggz. De branche wil minister president Rutte aan zijn woord houden. Die zei tijdens een recent congres dat het kabinet zich nadrukkelijk wil inzetten voor het bestrijden van vooroordelen. In de participatiesamenleving moet iedereen mee kunnen doen, ook mensen met een psychische aandoening.

bron zorgvisie

decentralisatie